Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Poukážte 2% z dane pre CYKLOKLUB APOLLO.

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku. Členovia, rodinní príslušníci a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť venovať 2% z daní pre CYKLOKLUB APOLLO.

* Postup pre poukazovanie 2% z daní pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane do 15.februára 2023. Poukázanie  2% je  možné len v tom prípade, ak nedoplatok dane podľa ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb  za rok 2022 vykonaného zamestnávateľom, je v plnom rozsahu vysporiadaný najneskôr zo mzdy za mesiac marec 2023.

Toto Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, doručte najneskôr do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke https://www.drsr.sk) alebo s predstihom (do 25.4.2023) doručte členovi výkonného výboru, aby mohli byť včas hromadne zaslané na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. 4. 2023.

** Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby  ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby v daňovom priznaní k dani z prijmov fyzickej osoby. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2023 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska. (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke https://www.drsr.sk).

Tlačivá na poukázanie 2%z dane v prílohách:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj