Login

Počasie

pocasie_sme pocasie_shmu

Vianočné a novoročné želanie

Všetkým členom Cykloklubu APOLLO,  priateľom a sympatizantom, ako aj Vašim rodinám, pokojné a veselé prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a šťastia v roku 2022 praje Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO:

Milan Hambalek - predseda klubu, Eva Brunnerová - podpredseda, Eva Kovaničová, Karol Bučič a Juraj Kostický. 

K želaniu sa pripájajú bývvalý predsedovia Ladislav Zvada a František Virag, Nataša Stieglerová, hospodárka a administrátor web stránky Peter Kincel

SNR_2022_Apollo.jpg

Výročná členská schôdza za rok 2020 - elektronicky

Štatutárny orgán cykloklubu má právo a povinnosť v zmysle Stanov cykloklubu  organizačne zabezpečiť konanie Výročnej členskej schôdze. Za aktuálnej situácie pandémie je nutné vylúčiť možnosť osobnej účasti (zhromažďovania sa) všetkých členov cykloklubu. Preto sa výbor rozhodol umožniť konanie a hlasovanie na výročnej členskej schôdzi výlučne hlasovaním za použitia elektronických prostriedkov.  

Za člena cykloklubu bude pre rok 2021 považovaný každý bývalý člen r. 2020 a novoprijatý člen, ktorý zaplatil členský príspevok vo výške 15 EUR do 15.3.2021 na číslo účtu cykloklubu APOLLO vo VÚB: SK77 0200 0000 0022 4556 1753.

Každý člen dostal pozvánku na elektronickú VČS a základné dokumenty k VČS do svojej emailovej schránky.

Komu neprišiel mail, kontaktujte ma.

1.  Správa o činnosti cykloklubu za rok 2020

2.  Správa o hospodárení cykloklubu za rok 2020

3.  Návrh plánu na rok 2021

4.  Návrh uznesenia VČS za rok 2020

Žiadam každého člena o odpoveď – stanovisko: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poukážte 2% z dane CYKLOKLUBU APOLLO

Poukážte 2% z dane CYKLOKLUBU APOLLO

Ďakujeme všetkým darcom za poukázanie príspevkov v minulom roku. Pripomíname, že znova je tu obdobie, kedy môžete v tejto neľahkej dobe pandémie aj pre náš cykloklub rozhodnúť o časti Vašich daní, na aký účel budú použité. Členovia, rodinní príslušníci a priaznivci CYKLOKLUBU APOLLO tak majú opäť možnosť podporiť aktivity nášho klubu a venovať 2% z daní pre CYKLOKLUB APOLLO. V prílohe je platné tlačivo VYHLASENIE na poukázanie 2%z dane!!!

*Postup pre poukazovanie 2% z daní pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.februára 2021. Poukázanie 2% je možné len v tom prípade, ak nedoplatok dane podľa ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb  za rok 2020 vykonaného zamestnávateľom je v plnom rozsahu vysporiadaný najneskôr zo mzdy za mesiac marec 2021.

Toto Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“, doručte najneskôr do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke www.drsr.sk) alebo s predstihom (do 25.4.2021) doručte členovi výkonného výboru, aby mohli byť včas hromadne zaslané na príslušný daňový úrad najneskôr do 30. 04. 2021.

**Postup pre poukazovanie 2% z daní pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. V Daňovom priznaní k dani z prijmov fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech  prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania najneskôr do 31.3.2021 na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska (adresy daňových úradov sú na internetovej stránke www.drsr.sk).

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby je 31.3.2021. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,5% z dane.

NOVĚ Tlačivá na poukázanie 2%z dane v prílohe.

 

Vyhlásenia o poukázaní dane.

Potvrdenie o zaplatení dane.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2021

VV_SNR_2021

Všetkým členom Cykloklubu APOLLO, priateľom a sympatizantom, ako aj Vašim rodinám, pokojné a veselé prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a cyklokilometrov v roku 2021 praje Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO:

Milan Hambálek  - predseda klubu, Eva Brunnerová - podpredseda, Eva Kovaničová, Karol Bučič a Juraj Kostický.

K želaniu sa pripájajú: bývalý predseda-Ladislav Zvada, bývalý predseda František Virág, ďalej Nataša Stieglerová, hospodárka a administrátor web stránky Peter Kincel.

COVID19 - druhá vlna

Vážení cyklisti,

Výkonný výbor Cykloklubu Apollo rozhodol:

1) z dôvodu nových bezpečnostných opatrení je zrušená akcia Záver cyklosezony 2020.

 

2) termín konania Výročnej členskej schôdze z dôvodu aktuálnej situácie s pandémiou je odložený. O konaní Výročnej členskej schôdzi v náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

 

3) Zároveň oslovujeme všetkých členov, aby návrhy do Plánu akcií na rok 2021 a návrhy kandidátov na členov výkonného výboru na budúce volebné obdobie zasielali výkonnému výboru na e-mailovu adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadame vás o porozumenie a trpezlivosť v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO

Informácia o poukázaní 2 % dane.

Vážení sympatizanti klubu Cykloapollo.

Podľa zákona 67/2020 Z.z. § 22, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ( 2%) možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2020

VV_SNR_2020

Všetkým členom Cykloklubu APOLLO, priateľom a sympatizantom, ako aj Vašim rodinám, pokojné a veselé prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a cyklokilometrov v roku 2020 praje novozvolený Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO:

Milan Hambálek - predseda klubu, Eva Brunnerová - podpredseda, Eva Kovaničová, Karol Bučič a Juraj Kostický.

Novozvolený VV zároveň ďakuje všetkým priaznivcom za dôveru, prejavenú vo voľbách na Výročnej členskej schôdzi Cykloklubu APOLLO.

K želaniu sa pripájajú Ladislav Zvada, čestný predseda/člen VV, Nataša Stieglerová, hospodárka, a administrátor web stránky Peter Kincel.

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

P o z v á n k a 

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, v súlade so Stanovami, pozývame členov na výročnú členskú schôdzu Cykloklubu APOLLO, ktorá sa bude konať v jedálni SLOVGAST, Vlčie hrdlo 2, Bratislava

dňa 22. novembra, 2019 (piatok) od 18:00 hod.

Prezentácia bude prebiehať už od 17:20h.

Na rokovaní Výkonného výboru bol schválený členský príspevok na rok 2020 vo výške 15,- €. 

Členovia môžu členské uhradiť v hotovosti na schôdzi alebo zaslať do 31.1.2020 na účet Cykloklubu APOLLO, vedený vo VÚB,

IBAN: SK77 0200 0000 0022 4556 1753

VS:012020, s označením platbypriezvisko/členské

Po VČS sa bude podávať kapustnica. Vystúpenie hudobnej skupiny do 22:30 hod.

Spojenie MHD:70,87,74

Návrh plánu činnosti cykloklubu Apollo na rok 2020.

Tešíme sa na stretnutie

Výkonný výbor Cykloklubu APOLLO

Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vyhľadaj